WaterManagement

Departman za uređenje voda

“Development of a harmonized water balance modelling system for the Danube River Basin (Danube Water Balance)”

This project is supported by the Interreg Danube Region Programme co-funded by the European Union.

Oznaka projekta: DRP0200156

Sliv reke Dunav je jedan od najraznovrsnijih prekograničnih slivova na svetu, budući da njegovu teritoriju deli 14 zemalja, svaka sa jedinstvenom kulturnom, društvenom i ekonomskom pozadinom. Upravljanje vodama u slivu reke Dunav karakteriše različita dostupnost podataka, kao i različite nacionalne metodologije, što na kraju rezultira fragmentiranim prikazom vodnog bilansa na nivou pojedinačnih zemalja ili subregiona. Navedeni razlozi govore o neophodnosti da se koristi zajednički razvijen model upravljanja podacima i vodnim bilansom, kako bi se suočili sa prekograničnim izazovima vezanim za količinu vode u dunavskom slivu.

Projekat “Danube Water Balance” ima za cilj da unapredi efikasnost zajedničkog, prekograničnog i međusektorskog upravljanja vodama u slivu reke Dunav kako bi se suočili sa problemima vezanim za količinu vode. Projekat je počeo 2024. godine i trajaće 30 meseci. Za realizaciju ovog projekta bilo je neophodno uspostaviti široko partnerstvo zemalja iz dunavskog sliva. Kroz saradnju partnera na ovom projektu postići će se bolje razumevanje i zajednička interpretacija vodnog bilansa, kao  i postaviti temelji za unapređeno upravljanje vodama.

Rezultat projekta će biti model vodnog bilansa za površinske i podzemne vode za čitav sliv reke Dunav, koji će biti testiran na jednom broju prekograničnih podslivova, uzimajući u obzir i projekcije klimatskih promena do kraja veka. “Danube Water Balance” projekat treba da unapredi upravljanje podacima i doprinese izgradnji kapaciteta u državama kroz aktivnosti kao što su priprema zajedničkog materijala za obuku i osnivanje ekspertskih centara.   

Projekat je kofinansiran iz fondova Evropske unije kroz program Interreg Danube Region. Ukupan budžet projekta je 3.028.319,5 evra.

Konzorcijum projekta se sastoji od 20 partnera. Vodeći partner je General Directorate of Water Management, Magyarország (HU). Ostali partneri na projektu, iz celog dunavskog basena, su: Budapest University of Technology and Economics, Magyarország (HU); Vienna University of Technology, Österreich (AT); International Institute for Applied Systems Analysis, Österreich (AT); Brno University of Technology, Česko (CZ); Slovak University of Technology, Slovensko in Bratislava (SK); Slovenian Environment Agency, Slovenija (SI); Croatian Waters Hrvatska (HR); Institute for Water Management, Bosnia and Herzegovina (BA); University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina (BA); Faculty of Agriculture, University of Novi Sad, Serbia (RS); Jaroslav Černi Water Institute, Serbia (RS); Public Water Management Company „Srbijavode“, Serbia (RS); National Institute of Hydrology and Water Management, România (RO); National Administration Romanian Waters, România (RO); National Meteorological Administration, România (RO); Executive Agency “Exploration and Maintenance of the Danube River, Bulgaria (BG); National Institute of Meteorology and Hydrology Bulgaria (BG); Bulgarian Water Association, Bulgaria (BG); Institute of Ecology and Geography, Moldova (MD).

Ispred Poljoprivrednog fakulteta, Univerziteta Novom Sadu projekat vodi Prof. dr Boško Blagojević.

Specifični ciljevi projekta su:

 1. Poboljšano zajedničko upravljanje podacima za planiranje upravljanja vodama sliva reke Dunav 
 2. Zajednički razvijen alat za vodni bilans za sliv reke Dunav 
 3. Podsticanje uzajamnog prihvatanja metodologije zajedničkog vodnog bilansa kroz izgradnju kapaciteta

Opipljiva novina ovog projekta je dogoročno prihvaćena zajednička metodologija proračuna vodnog bilansa za ceo sliv Dunava, testirana u prekograničnim podslivovima, korišćenjem klimatskih scenarija i baze podataka. Ovo će poboljšati planiranje upravljanja rečnim slivom koje zahteva Okvirna direktiva o Vodama.

Manje opipljiva novina predloženog projekta je intenzivno partnerstvo i ekspertski centar duboko posvećeni održavanju okvira i metodologije za određivanje vodnog bilansa sliva. Ovo će takođe pomoći u pronalaženju sinergije između upravljanja vodnim resursima i drugih tekućih ekoloških inicijativa u dunavskom basenu: biće organizovane konsultacije sa relevantnim partnerima drugih projekata, posebno sa ekspertskim/task grupama Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav (ASP1) i organizacije sa statusom posmatrača u ICPDR-u. To uključuje Međunarodni hidrološki program UNESCO-a (IHP/Dunav), kao i predstavnike, na primer, iz oblasti vodnog transporta i zaštite životne sredine.

U Budimpešti je održan “Kick-off” sastanak projekta.

Tri glavna rezultata projekta biće:

 1. Poboljšano upravljanje podacima za sadašnje i buduće proračune vodnog bilansa će se sastojati od:
  • baze podataka za sve ulazne i izlazne podatke modela, 
  • skupa alata koji podržavaju prikupljanje ulaznih podataka, validaciju, konverziju i vizualizaciju i interpretaciju rezultata i 
  • novu strategiju upravljanja podacima u vezi aktivnosti oko prikupljanja i obrade podataka za potrebe modeliranja vodnog bilansa i upravljanja vodama u budućnosti. Repozitorijum podataka i alati biće otvorenog pristupa, iz tog se razloga lista korisnika proteže od stručnjaka za vode koji će koristiti razvijeni model preko stručnjaka iz drugih oblasti vezanih za vode do donosilaca odluka voljnih da razumeju glavne karakteristike dunavskog basena kao hidrološkog sistema.
 2. Razrađeni scenariji vodnog bilansa za 4 odabrana prekogranična podsliva, i to Morava (CZ, SK & AT), Tisa (HU, SK, RO, RS & UA), Gornja Sava (SI & HR) i Drina (RS & BA). Ova ključna akcija u okviru projekta biće kamen temeljac buduće saradnje pružanjem dobre vežbe za naše međunarodne stručnjake da testiraju i unaprede model vodnog bilansa sliva reke Dunav (DRBVBM) i formirane zajedničke baze podataka.
 3. Poboljšan uvid stejkholdera u prekograničnu metodologiju vodnog bilansa: snažan naglasak će biti stavljen na uključenje sektorskih stejkholdera i izgradnju kapaciteta u projekat. Pored osnovnih koraka tehničkog modeliranja, planirano je da se sprovede nekoliko obuka i uspostavi ekspertski centar koji će se sastojati od stručnjaka za modeliranje, menadžera iz oblasti voda i drugih profesionalaca iz sektora vezanih za upravljanje vodnim resursima. Ovaj pristup će osigurati da će stručnjaci za vodoprivredu, univerziteti i svi zainteresovani akteri imati koristi od rezultata projekta i da će njihova sposobnost da realizuju transnacionalne projekte o prekograničnim pitanjima vode biti znatno unapređena.

Opipljiva novina ovog projekta je dogoročno prihvaćena zajednička metodologija proračuna vodnog bilansa za ceo sliv Dunava, testirana u prekograničnim podslivovima, korišćenjem klimatskih scenarija i baze podataka. Ovo će poboljšati planiranje upravljanja rečnim slivom koje zahteva Okvirna direktiva o Vodama.

Manje opipljiva novina predloženog projekta je intenzivno partnerstvo i ekspertski centar duboko posvećeni održavanju okvira i metodologije za određivanje vodnog bilansa sliva. Ovo će takođe pomoći u pronalaženju sinergije između upravljanja vodnim resursima i drugih tekućih ekoloških inicijativa u dunavskom basenu: biće organizovane konsultacije sa relevantnim partnerima drugih projekata, posebno sa ekspertskim/task grupama Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav (ASP1) i organizacije sa statusom posmatrača u ICPDR-u. To uključuje Međunarodni hidrološki program UNESCO-a (IHP/Dunav), kao i predstavnike, na primer, iz oblasti vodnog transporta i zaštite životne sredine.

U Budimpešti je održan “Kick-off” sastanak projekta.

Za više informacija pogledajte web stranicu projekta: https://interreg-danube.eu/projects/danube-water-balance.

Na društvenim mrežama možete se informisati o događajima i novostima vezanim za „Danube Water Balance“ projekat: 

LinkedIn: linkedin.com/in/danube-water-balance-495ba8311

Project Poster: DWB_project poster_QR